Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng mini

Membership

 Thẻ Hội Viên

MEEZ Jewelry

     
Hạng Hội Viên

Hội viên Vàng 

Tổng các hóa đơn nhỏ hơn hoặc bằng 8.000.000vnd

Hội viên Bạch Kim

Tổng các hóa đơn = =8.000.000vnd đến <20.000.0000vnd

Hội viên Kim Cương

Tổng các hóa đơn >20.000.000vnd

Quà tặng đặc biệt

Hộp đựng trang sức cao cấp

từ MEEZ Jewelry

Hộp đựng trang sức cao cấp

từ MEEZ Jewelry

Hộp đựng trang sức cao cấp

từ MEEZ Jewelry

Quyền lợi ưu đãi

(ĐƯỢC áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi hiện có tại cửa hàng)

Giảm 2% tất cả sản phẩm tại MEEZ Jewelry

Giảm 3% tất cả sản phẩm tại MEEZ Jewelry

Giảm 5% tất cả sản phẩm tại MEEZ Jewelry

Làm mới trang sức

Làm sạch, đánh bóng trang sức miễn phí

Áp dụng với cả trang sức không phải của MEEZ Jewelry

Làm sạch, đánh bóng trang sức miễn phí

Áp dụng với cả trang sức không phải của MEEZ Jewelry

Làm sạch, đánh bóng trang sức miễn phí

Áp dụng với cả trang sức không phải của MEEZ Jewelry

 Làm lại trang sức

Kim Cương cũ

Miễn phí 01 lần

(Chỉ áp dụng với nhẫn Kim Cương)

Miễn phí 01 lần

(Chỉ áp dụng với nhẫn Kim Cương)

Miễn phí 01 lần

(Chỉ áp dụng với nhẫn Kim Cương)

 

 Nâng cấp trang sức

Khách hàng trả phần chênh lệch khi nâng cấp sang trang sức mới

 Hóa đơn <6 tháng:

Giữ nguyên 90% giá trị

Hóa đơn <12 tháng:

Giữ nguyên 80% giá trị

Hóa đơn <18 tháng:

Giữ nguyên 70% giá trị

Hóa đơn <24 tháng:

Giữ nguyên 60% giá trị

 

 Hóa đơn <6 tháng:

Giữ nguyên 90% giá trị

Hóa đơn <12 tháng:

Giữ nguyên 80% giá trị

Hóa đơn <18 tháng:

Giữ nguyên 70% giá trị

Hóa đơn <24 tháng:

Giữ nguyên 60% giá trị

 

 Hóa đơn <6 tháng:

Giữ nguyên 90% giá trị

Hóa đơn <12 tháng:

Giữ nguyên 80% giá trị

Hóa đơn <18 tháng:

Giữ nguyên 70% giá trị

Hóa đơn <24 tháng:

Giữ nguyên 60% giá trị

Thời hạn hội viên

2 năm

2 năm 2 năm